Werkwijze

Integraal ontwerpen aan een totaalconcept

We ontwerpen integraal in zoektocht naar esthetisch functionalisme. Integraal ontwerpen is een proces waarbij omgeving, exterieur, interieur, installatietechnieken maar ook kwaliteitsnormen en onderhoudsaspecten worden bewaakt. Voor het samenbrengen van alle adviserende experts en uitvoeringspartijen is veel ervaring in huis.

Herwaardering en valideren gebouw en omgeving

Herwaarderen kan alleen als de kernwaarden van een plek of gebouw geanalyseerd en gedocumenteerd worden. Behoud staat voor ons voor een duurzame benadering van de bebouwde omgeving is een belangrijk uitgangspunt voor onze ontwerpen. Soms middels kleine doordachte ingrepen, of we moeten rigoreuzer te werk, en is deelsloop of volledige nieuwbouw de juiste invulling. Deel van de visie is dat nieuwe ingrepen afleesbaar en eigentijds mogen zijn. Zo ontstaat er een interessante samenspel met de oorspronkelijke ‘vormen en waarden’.

Intensief samenwerken aan ontwerp en uitvoering

Een architectonisch ontwerp is door ontwerper én gebruiker ontstaan, en voor de gebruiker gerealiseerd. De wensen en eisen van de eindgebruiker zijn leidend voor elk project. Een optimaal eindresultaat ontstaat door intensieve samenwerking, niet door een gepresenteerd theoretisch ideaal. Een helder concept op dynamische wijze ontwikkelen doen we samen.

Werkwijze

Elk project doorloopt een gestructureerde methode, van analyse tot oplevering:

  •   Verkennende fase en oriënterend gesprek
  •   Voorbereiding 
  •   Voorontwerp 
  •   Definitief ontwerp 
  •   Technisch ontwerp 
  •   Prijs- en Contractvorming 
  •   Uitvoering en Oplevering 

De eerste stap is een analyse maken van de bestaande toestand

Hoe is de stand van de huidige bouw, wat werkt, wat is gedateerd en wat kan worden behouden. Ook de omgeving, het straatbeeld en de wet-en regelgeving worden bekeken.

Na analyse wordt er ontwerpend onderzocht hoe de wensen en eisen te vertalen.

 

In de schetsfase (of ontwerpend onderzoek) werken we op door de schaalniveaus heen om maximaal controle op het ontwerp te houden.

We presenteren altijd minimaal 3 schetsontwerpen.

Resultaat van deze fase is een voorontwerp.

De verschijningsvorm word inzichtelijk, er ontstaat een ruw beeld van de kosten, en de haalbaarheid is in kaart gebracht.

Werkwijze

De volgende ontwerpfase noemen we definitief ontwerp. Het overleg met constructeurs en andere mogelijke partijen wordt geïntensiveerd om te komen tot een definitief beeld van het uit te voeren project. We gaan uitgebreid in op detaillering en materiallisering, zodat een totaalplaatje ontstaat van het ontwerp. Op sfeer, beleving en techniek wordt verder ingezoomd. De contacten met de welstand- of monumenten-commissie worden geïntensiveerd. Installatie-concepten worden besproken en ingepast.

Hierop volgt het uitwerken van het technisch ontwerp. Er wordt ingezoomd op de technische en bouwkundige uitwerking, tot in detail wordt het plan verder uitgewerkt. Indien van toepassing voor uw project wordt een Technische Omschrijving gemaakt waarin de werkzaamheden uitvoerig beschreven worden. Algemene bepalingen zoals planning, verzekeringen en garantiebepalingen worden omschreven, en uiteraard volgt een uitvoerige omschrijving van het ontwerp. Een aannemer zal op hiermee ook een goede offerte voor u kunnen samenstellen. De aanvraag Omgevingsvergunning wordt verzorgd.

De Uitvoering

Met deze stukken op zak gaan we op zoek naar geschikte uitvoeringspartners. In overleg met u wordt een aanbesteding aan mogelijke uitvoerende partijen geformuleerd. U kunt zelf partijen aandragen, of gebruik maken van ons netwerk en kennis van de markt. Er wordt gezamenlijk met deze partijen overlegd en de aanbiedingen worden beoordeeld.

Dan gaan we bouwen! 

De meerwaarde van bouwbegeleiding door een onafhankelijk adviseur, die tevens alle voorkennis bezit van het ontwerptraject, is dat er zeer snel gehandeld kan worden in het belang van het project. Het resultaat kan door het traject gestuurd worden.

Mogelijkheden en moeilijkheden worden te allen tijden getoetst aan de hoogste standaard.

In deze fase houd ik toezicht op de uitvoering en indien gewenst, coördineer ik de bouwwerkzaamheden.

Daarbij stuur ik bij wanneer de uitvoering in conflict is met het ontwerp.

Wij zijn de onafhankelijke spil die u representeert op de bouw, de schakel tussen u en de aannemer.

Bouwbegeleiding kan op verschillende niveau’s ingevuld worden:

  • Esthetisch en administratief
  • Project-management op dagelijks (uitvoering)niveau

Staat u aan het begin van een bouw- of verbouwing-straject? We maken graag kennis. Stuur ons een bericht naar info@paulbovens.nl. 

Liever bellen? Dat kan ook +31(0)6-48967139 of kom langs op ons landelijke gelegen kantoor in Bemelen.