Restauratie – herbestemming Schuur

Momenteel biedt deze ruimte nog onderdak aan marter, maar wij denken al na over de nieuwe invulling van deze kapschuur in Beek.

Opdrachtmatig: V.O./D.O/B.V/Aanbesteding / Uitvoering

Ontwerp: 2019