Open plan appartement

Appartement in de stad. Volledige (interieur) herstructurering van deze stadswoning. Hierbij is vooral gezocht naar vrij eenvoudige ruimtelijke ingrepen met een maximaal effect om ruimtelijkheid en functionaliteit te vergroten.

Locatie:
Meersen
Ontwerp:
2014
Uitvoering:
2015
Categorie:
Interieur
Partners:
Rob Brouwers Bouw / Elinkeu Electro / R.Walstock Installaties / Inter-Art Maatwerk
Opdrachtmatig:
VO/DO/TO/A/U
Date: