Evenwichtige nieuwbouw in oude dorpskern

Op het perceel stond een oude loods: de aanleiding voor de herbestemming van het perceel en de wens een woonhuis vorm te geven op deze plek. De loods inspireerde om te zoeken naar een invulling die lijkt op een ‘loft’, en raakvlakken heeft met de ‘schuurwoning’. Echter, de dimensionering en slechte staat zorgden voor teveel compromis en het besluit over te gaan tot sloop. De positionering op het perceel heeft doen besluiten het bouwvlak op het perceel te verplaatsen middels een bestemmingsplanwijziging.

Tijdens het voorontwerp is veel onderzoek gedaan naar de belendende gebouwen en het straatbeeld gelegen in de oude dorpskern. Het nieuwe gebouw moest duidelijk een eigentijdse plek opeisen, maar niet gaan domineren tussen de zeer diverse, veelal oude gebouwen in de straat.

In de gevels is gezocht naar aansluiting met de boerderijen opgetrokken uit veldbrand-steen en vakwerk. De langformaat stenen zijn verlijmd met dunbed-mortel om visuele vertroebeling door voegwerk te voorkomen. Insneden in de gevel zijn streng, en zijn ontleend aan de plattegrond.

Locatie:
Cadier en Keer
Ontwerp:
2017
Uitvoering:
2018 - 2019
Categorie:
Architectuur / Interieur
Partners:
Castermans Engineers / Leon Dumoulin BV / Van Gregor / Richard Walstock Installaties / Bergmans & Wijnen Electro
Opdrachtmatig:
VO/DO/TO/A/U
Date: