Buitengebied beleven

In het gehucht Herkenrade bij Sint Geertruid, grenzend aan een natuurgebied troffen we in 2015 deze boerderij met stallen in vervallen toestand aan. De oorspronkelijke hoofdwoning werd eerder verbouwd. Wij tekenden voor de tweede woning gelegen op de plek waar eerder de ingevallen stallen stonden. De zeer ruim bemeten plattegrond is vanuit de centrale keuken opgezet, zodat alle functies uitzien op het natuurgebied. De achtergevel is grotendeels opengewerkt met glazen puien tussen een eikenhouten constructie. Dit in contrast tot de voorgevel welke geinspireerd is op de gesloopte stalgevel. Om het achterterrein te ontsluiten is een passage opgenomen onder de kap, waaronder tevens de paardenstallen bevat. De gevel van het oude staldeel is weer opgetrokken in baksteen, de overige gevels bekleedt met Azobé, waarin een berging-poort is opgenomen, en een bloemenraam omlijst met een zinken kader. Net als de oorspronkelijke situatie is er sprake van ‘alles onder één kap’, waarbij we er voor kozen de passage en de stallen iets later te leggen om de lengte te breken daar waar tevens een andere functie kenmerkt. Dit gedeelte is gedekt met PV panelen. Aan de achterzijde is de kap in lijn doorgezet en één grote dakkapel toegevoegd.

Locatie:
Sint Geertruid
Ontwerp:
2016
Uitvoering:
2017-2018
Categorie:
Architectuur - Interieur
Partners:
Castermans Engineers / Huynen Bouwadvies
Opdrachtmatig:
VO/DO/TO
Date: