RENOVATIE EN VERDUURZAMEN WONING

Na-isoleren aan de binnenzijde dient met veel zorg en aandacht  aangepakt te worden”

Rond het jaar 1968 situeerde er een grotendeels uit mergel opgetrokken huis naast de huidige woning.

Deze woning is inmiddels gesloopt, en er is rond 1980 nieuwbouw gepleegd op het aan de rechterzijde belendende perceel.

onder de oprit is echter nog de uit mergel opgetrokken gewelfde kelder aanwezig. Nu niet goed bruikbaar door blootstelling aan

de elementen.

In het nieuwe ontwerp willen we de kelder weer in een ‘binnensituatie’ onderbrengen en in gebruik nemen.

De rechter zijgevel van de woning is deels bedekt met een metselwerk wand om de mergel speklagen te beschermen.

deze worden in het nieuwe ontwerp zichtbaar gemaakt.

Als knipoog naar het verleden is de berging / atelier, net als het voormalige woonhuis, voorzien van een naar de straat gekeerde

hellende kap, waarop de pv panelen ontworpen zijn als dakvullend element.

Met deze voorziening kan de nieuw geisoleerde woning voorzien worden van een warmtepomp.

Maar eerst: het dak!